16 okt. 2015

Emma Lewis #intervjuserien #settsyd

Emma Lewis är förskollärare och sedan ett år tillbaka förstelärare på Nicandergatans förskola i Helsingborg. Under sin föreläsning på SETT-syd kommer Emma berätta om vikten av att inspireras av konstnärliga uttryck i förskolan. Hon vill att vi ska våga skapa situationer där man tillsammans får uppleva estetiken genom alla våra sinnen. Föreläsningen tar upp hur man med hjälp av de digitala verktygen kan skapa delaktighet och även engagera och involvera familjerna i förskolans verksamhet. Emma Lewis är intresserad av konstens betydelse i mötet med människor. Hon tycker att det är spännande att se våra yngsta medborgare mötas kring och kommunicera genom de digitala verktygen. Nu ska vi se vad hon har för tankar inför sin medverkan på SETT-syd. 
Hur känner du för inför din medverkan på SETT-syd?
Lite overkligt men samtidigt väldigt spännande.

Varför är just det innehåll du ska föreläsa om på SETT-syd viktigt för åhörarna?
Jag tror att det finns många pedagoger som längtar efter att inspireras av projekt från en verksamhet med yngre barn. 

Vad önskar du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?
Jag hoppas att de går från min föreläsning med en vilja att prova något nytt tillsammans med barnen. Jag menar inte att de behöver prova just det jag berättat om men jag hoppas bjuda på en kraft som inspirerar till nyfikenhet, projekterande arbetssätt och mycket glädje.  
Det moderna och innovativa lärandet, vad innebär det för dig?
Nyskapande och förnyat lärande. Att vi tillsammans med barnen är nyfikna på deras värld och på deras sätt att kommunicera i den.

Vad betyder det kollegiala lärandet för er utveckling som lärare?
Utan olika former av kollegialt lärande står våra verksamheter still. Att kommunicera, att inspirera, att reflektera, att kritiskt granska oss själva och varandras arbete lyfter inte bara oss själva som pedagoger utan framförallt den verksamhet som vi bjuder in våra barn och deras familjer till. Att se kraften i att vara många!

Vad vill du hitta inspiration kring/ vad ser du fram emot för egen del på SETT-syd?

Jag ser fram emot att få titta in i andras verksamheter. Att få smittas av deras sätt att tänka och göra. Jag hoppas även på möten med andra pedagoger, på samtal kring hur vi bjuder in till en verksamhet där de digitala verktygen är en naturlig del för alla.  

Vi tackar Emma och vill du lyssna mer på henne så gör du det på tisdagen på SETT-syd. Tjoho! Nu är det inte långt kvar!

5 okt. 2015

Carina, Marisa och Aleksandra #intervjuserien #settsyd2015Carina Wällstedt Johansson är pedagogista och Marisa Edlund och Aleksandra Melker Bieleki är pedagoger i Helsingborg. De kommer berätta om hur man i förskolan kan använda de digitala verktygen på ett undersökande, utforskande och experimenterande sätt som öppnar upp till nya perspektiv för barnen och deras lärande. De lyfter fram det kreativa perspektivet, där barn är producenter och inte bara konsumenter, hur barn och pedagoger tillsammans utforskar digitala verktyg i förbindelse med “de hundra språkens uttrycksformer” samt hur man arbetar med digitala verktyg som en naturlig del av miljön i förbindelse med övriga lärmiljöer för att öppna upp till nya möjliga vägar till lärande.

Kullerbyttan har givetvis undrat lite om deras medverkan och så här svarade de:
Hur känner ni för inför er medverkan på SETT-syd?
Vi ser verkligen fram emot att vara med och dela med oss av våra tankar och erfarenheter kring
hur de digitala verktygen öppnar upp till andra perspektiv för barn och pedagoger. Genom exempel i vardagen bl.a. kopplat till projekt. 

Varför är just det innehåll ni ska föreläsa om på SETT-syd viktigt för åhörarna?
För att få en ökad förståelse för att de digitala verktygen ska vara en naturlig del av miljön i förbindelse med övriga lärmiljöer för att öppna upp till nya möjliga vägar till lärande.
Det är ett tillägg till andra uttrycksformer som lägger till ytterligare perspektiv i tex projektarbete, men kan även vara ett utforskande och undersökande som vi bara har roligt kring.Vi tror åhörarna kommer att känna igen sig i våra berättelser men även få ny inspiration.

Vad önskar ni att åhörarna tar med sig från er föreläsning?
Förhoppningsvis modet att våga och att de ska gå tillbaka till sina verksamheter och prova tillsammans med barnen. Att vi behöver inte vara experter på de digitala verktygen för att sätta igång. Vi, barnen och pedagoger lär tillsammans samt att det ska vara i ett meningsfullt sammanhang.Att barns inflytande och våra demokratiska värderingar är med i allt vi gör.


Det moderna och innovativa lärandet, vad innebär det för er?
Det innebär att man lyssnar på barnen och deras tankar, hypoteser och kompetenser.
Att vi tillsammans med hjälp av den samtida teknik som finns är med och skapar nya möjlighet som vi kanske inte tidigare mött. Både fantasi och rationellt tänkande behövs för att samhället ska utvecklas. Det behövs människor som kan samarbeta i grupp, lyssnar på varandra och lära av varandra samtidigt som individen måste få ta plats. Det handlar om att ta vara på kreativitet, möjliga svar och okänd kunskap som uppstår då pedagoger och barnen tillsammans undersöker, experimenterar och utforskar.

Vad betyder det kollegiala lärandet för din utveckling som lärare?
Oerhört mycket. Det är i mötet med barnen och  kollegor som vi lär oss, utmanar våra tankar, ifrågasätter för att utvecklas och tänka nytt. Vi inspireras, förundras och vågar prova nytt.

Vad vill ni hitta inspiration kring/ vad ser ni fram emot för egen del på SETT-syd?
Vi hoppas att vi kommer att inspireras av nya tankegångar kring de digitala verktygen som vi inte tidigare tänkt på. Att ifrågasätta och ifrågasättas. Vi ser fram emot att lyssna på föreläsningar både av kända och mindre kända föreläsare. Få tillgång till ny teknik och att i mötet med andra på mässan skapa nya kontakter.

Vi tackar Camilla, Marisa och Alexandra för deras intervju och vill ni höra mer av dem så gör ni det på tisdagen på SETT-syd! 


1 okt. 2015

Marie Eriksson #intervjuserien #settsyd2015

Marie Eriksson är förskollärare och verksamhetutvecklare i Mölndal. Hon har precis skrivit boken Med luppen på verksamheten (vilken förresten är Maries femte bok om förskolans verksamhet!!) och hennes föreläsning på SETT-syd kommer baseras på den. Marie kommer beskriva hur man hittar konkreta vägar att komma från ord till handling med förskolans systematiska kvalitetsarbete i en kultur av samarbete, reflektion och kommunikation. Att följa barnen, med luppen riktad mot verksamheten, handlar både om att göra skillnad i praktiken och att synliggöra hur det man åstadkommer gör skillnad menar Marie. 


Hur känner du för inför din medverkan på SETT-syd?
Det känns spännande på många olika sätt. Att få mötas, att få reflektera tillsammans med andra och att få dela. På något sätt handlar det om en strävan efter att få göra skillnad, en skillnad som får betydelse för barnen.

Varför är just det innehåll du ska föreläsa om på SETT-syd viktigt för åhörarna?
Genom att koppla ihop teori och praktik kan jag tillföra ett konkret perspektiv på ett ämne som många upplever som svårt och betungande. Jag riktar fokus mot ett kvalitetsarbete med inifrånperspektiv som handlar om att skapa meningsfulla sammanhang för barnen i den egna verksamheten. Föreläsningen kan bringa klarhet i hur man i ett arbetslag kan äga sitt eget kvalitetsarbete så att det inte handlar om att skapa ett dokument som skrivs för någon annan.
Vad önskar du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?
Kraft, energi och motivation att starta med de förändringar som man verkligen kan lyckas med. En känsla av att dokumenterade analyser kan vara en hjälp för att få driv i det systematiska kvalitetsarbetet. Att utvecklingsarbete är meningsfullt, spännande och sker i ett nära samspel med barnen. Jag hoppas att jag också kan bidra med lust och förnyad arbetsglädje.
Det moderna och innovativa lärandet, vad innebär det för dig?
Att vara i ständig utveckling och process tillsammans med barnen. Att våga göra nytt och att kritiskt granska oss själva och ha modet att arbeta transparent med en öppenhet i det vi gör.
Vad betyder det kollegiala lärandet för din utveckling som lärare?
Allt! Varje föreläsning, varje bok vi läser, varje dokumentation får mening i mötet med andra. Våra olikheter är en tillgång och hjälper oss att se på vår praktik från olika perspektiv. Jag tänker att det handlar om att få bråka med sina egna föreställningar och komma ett steg till genom att spegla dem i andras. Att få sortera sitt virrvarr av tankar med stöd av kollegor som både bekräftar, utmanar och kanske till och med provocerar. Någonstans där, där det känns lite osäkert, lite nytt, lite obekvämt …där väcks de nya tankarna.

Vad vill du hitta inspiration kring/ vad ser du fram emot för egen del på SETT-syd?
Det ska bli jätteintressant att få inspireras och utmanas av andras föreläsningar. Men framförallt att få samtala, att få bli ifrågasatt och att få vända och vrida på min egen förståelse. Varje möte med andra skapar nya tankesnurror som leder till nya insikter och nya frågor.

Vi tackar Marie för intervjun och vill du höra mer på henne så gör du det under tisdagen på SETTsyd2015. 
Bild längt från Lärarförlaget

20 sep. 2015

Brunnsberga förskola #intervjuserien #settsyd2015

Från Brunnsberga förskola i Helsingborg kommer Simon Melin (IKT-ansvarig och inspiratör), Hanna Edmundsson, Martin Nilsson och Vera Rojas (blivande pedagogista). De bjuder på en verksamhetsnära berättelse om hur förutsättningar skapas, prövas och utvecklas för att erbjuda digitala lärmiljöer för de yngsta barnen på förskolan. På Brunnsberga förskola fungerar de digitala verktygen som ett naturligt tillägg och en utmaning för barnen i de processer de redan är inne i. Verktygen är inte ett språk i sig utan ett av barns hundra språk som fungerar och interagerar med den övriga lärmiljön. Under föreläsningen utlovar de konkreta exempel och möjlighet att problematisera pedagogens ansvar.


Hur känner ni för inför er medverkan på SETT-syd?
Vi är sjukt taggade! Det ska bli roligt att få dela med oss och ta del av andras arbete och processer i detta stora sammanhang.

Varför är just det innehåll ni ska föreläsa om på SETT-syd viktigt för åhörarna?

Vi vill visa på hur digitala verktyg kan vara ett av de hundra språken i förskolan med fokus på de allra yngsta barnen och hur man kan mötas och utmana barnen i de processer de är inne i på ett tillåtande och tillgängligt sätt.

Vad önskar ni att åhörarna tar med sig från er föreläsning?

Att de lämnar föreläsningen med många tankar! Vi hoppas att de blir inspirerade och utmanade i sitt vidare utforskande i sina verksamheter och att de får med sig reflektioner kring pedagogens ansvar för de yngsta barnens kompetenta utforskande. 
Det moderna och innovativa lärandet, vad innebär det för er?

Att vara i ständigt utforskande och process både tillsammans med barnen, med varandra och i olika nätverk och sammanhang. Aldrig fokus på specifika verktyg eller trender utan på förhållningssätt.
Vad betyder det kollegiala lärandet för er utveckling som lärare?

Mycket! Få inspiration i alla olika sammanhang - genom nätverkandet kommer man på egna ingångar till det man själv gör. Man blir bra på att sätta ord på sin praktik och samtidigt öppnar man upp för att bli utmanad!

Vad vill ni hitta inspiration kring/ vad ser ni fram emot för egen del på SETT-syd?

Nätverkandet! Att få uppleva många olika perspektiv på lärande och utveckling och bli utmanad!

Vi tackar Brunnsberga förskola för deras tid och om du vill lyssna mer på dem kan du göra den den 28 okt på Sett-syd2015. Ses där! 18 sep. 2015

Tobias Gyllensvärd #intervjuserien #settsyd2015


Tobias Gyllensvärd är utbildad lärare mot yngre åldrar med inriktning på medier, kommunikation och lärande. Tobias kallar sig multifunktionell lärare och har tre arbetsområden i sin tjänst, lärare i förskolan, It och SvA lärare på mellanstadiet, samt som förskoleutvecklare centralt i kommunen. Han är även medlem i det globala nätverket Apple Distinguished Educators. 

Hur känner du för inför din medverkan på SETT-syd?
Det blir min fjärde SETT mässa  som jag deltar på, så det känns kul och ärofyllt att vara med nu när mässan intar ny mark i södra Sverige. 
Varför är just det innehåll du ska föreläsa om på SETT-syd viktigt för åhörarna?
Vi pedagoger måste anpassa oss efter det samhälle vi lever i, vi ska rusta och förbereda barnen i förskolan för den verklighet de senare ska ut i. I min föreläsning kommer jag berätta om hur man kan använda den moderna teknik  av idag  och arbeta med varierande kreativa processer för att stimulera och utmana barnens språkutveckling.  
Vad önskar du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?
Jag hoppas de får nya tips och ideér på hur de kan arbeta med att utmana barnens språk, samt fått inspiration kring hur man kan arbeta kreativt med modern teknik.  

Det moderna och innovativa lärandet, vad innebär det för dig?
Våga göra, våga dela!

Vad betyder det kollegiala lärandet för din utvecklings som lärare? 
Det sker mindre fysiskt nu än vad det gjorde förut, idag jag samarbetar och hämtar inspiration från alla världens hörn. Via t ex Skype samtal. 

Vad vill du hitta inspiration kring/ vad ser du fram emot för egen del på SETT-syd? 
Jag hoppas på att få med mig ny inspiration framför allt från lokala pedagoger, hört att de är grymma i Skåne =)  men även nya spännande möten och samtal. 

Vi tackar Tobias för hans tid och om du vill lyssna på honom så gör du det den 28 oktober. 

17 sep. 2015

Anna Stigsdotter #intervjuserien #settsyd2015


Anna Stigsdotter är legitimerad förskollärare och IKTnyckelperson på Ögärdets förskola i Kungsbacka kommun. Hon arbetar med 3-5åringarna på avd. Stubben och vill att de digitala verktygen ska vara en naturlig och levande del i lärandet. Anna fokuserar på att barnen ska verka som producenter, ej så mycket konsumenter, då de använder IKT. Anna är även en av medförfattarna till boken "Mediepedagogik på barnens villkor" Läs vidare för att höra hur Anna tänker om sin medverkan på SETT-syd. 

Hur känner du för inför din medverkan på SETT-syd?
Jag känner mig taggad både inför mitt egna uppdrag men också över att få ta del av alla andra som kommer att vara på mässan för att inspirera och att inspireras.

Varför är just det innehåll du ska föreläsa om på SETT-syd viktigt för åhörarna?
Att det är enkelt! Att arbeta med digitala verktyg i förskolan är enkelt. Jag vill att alla ska gå från min föreläsning och känna att detta kan vi också göra i morgon. Jag vill förmedla vikten av att våra barn ska gå från att enbart vara konsumenter till att vara mera producenter.

Vad önskar du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?
Glädjen och enkelheten. Sluta aldrig att ha kul tillsammans med barnen på era förskolor. Jag gillar idéen med att använda digitala verktyg utanför förskolans väggar. Både fysiskt utomhus, att ta med den på promenad eller i skogen. Men även digitalt utanför förskolan, dvs. att söka inspiration, skypa, dela med sig av sitt egna arbete, att vidga sina vyer trots att man fysiskt är kvar inne på förskolan.

Det moderna och innovativa lärandet, vad innebär det för dig?
Jag vill inte vara modern - jag vill vara just idag! Vi måste agera i barnens nutid, inte i vår egen dåtid. Att använda de verktyg som barnen växer upp med ser jag som en självklarhet.

Vad betyder det kollegiala lärandet för din utvecklings som lärare?
Det betyder väldigt mycket. Särskilt det utökade kollegiet som jag har på nätet. De flesta har jag aldrig träffat på riktigt men att ha möjligheten att diskutera med så kompetenta människor tillför mycket i min egen lärarroll. Det sätter igång reflektionerna mycket bättre än om jag sitter ensam med enbart mina egna tankar. Det ger mig inspiration och det ger mig lust att utvecklas. Framförallt ger det mig hopp om framtiden, det finns otroligt många duktiga lärare runt om i vårt avlånga land som har barnen och deras lärande i fokus!

Vad vill du hitta inspiration kring/ vad ser du fram emot för egen del på SETT-syd?
Jag ser fram mot att få inspireras av de jag ska lyssna på. Jag ser fram mot att få gå runt i mässhallen och insupa miljöerna, diskussionerna och få träffa människorna bakom. Jag ser väldigt mycket fram mot att få nätverka och träffa människor IRL som jag annars enbart träffar på nätet. Jag ser även fram mot att få träffa de som kommer för att lyssna på mig. Eftersnacket ger mig otroligt mycket och det är detta som jag får mest energi av! 

Vi tackar Anna för hennes tid och om du vill lyssna på Anna så gör du det på onsdagen den 28 oktober. 


16 sep. 2015

Karin Sönnerås #intervjuserien #settsyd2015

Först ut i #intervjuserien blir Karin Sönnerås som arbetar som förskollärare och IKT-pedagog på Strannegårdens förskola i Kungsbacka. Karin föreläste på SETT-sthlm i våras och hon vill förmedla möjligheterna och glädjen med den digitala utvecklingen. Karin vill prata om vårt uppdrag i förskolan, enligt läroplanen, där vi skall sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar samt att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Så här säger Karin om sina förväntningar och förhoppningar inför SETT-syd2015. 


Hur känner du för inför din medverkan på SETT-syd?
Jag ser verkligen fram emot SETT-syd! Hade förmånen att medverka på SETT 2015 och 
SETT-syd ger mig och många fler möjlighet att uppleva den mötesplats som SETT-mässan är. Där träffar man så många med samma brinnande intresse för utveckling inom skola och förskola.
Där vi möts i samtal och diskussioner, får lyssna på inspirerande föreläsningar och är delaktiga i att föra svensk skola/förskola framåt. 

Varför är just det innehåll du ska föreläsa om på SETT-syd viktigt för åhörarna?
Jag vill inspirera till att IKT-verktygen blir en självklar del av verksamheten, att det finns tillgängligt och används och att det verkligen blir det verktyg det är, med alla dess möjligheter och inte bara en spelkonsol.  Att man vågar gå utanför sin trygghetszon och börjar testa och utforska tillsammans med barnen.

Vad önskar du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?
Viljan att våga! Att de inser att vi inte behöver kunna allt själva innan vi jobbar med digitala verktyg med barnen, att vi äntligen kan bli den medforskande vuxna på riktig och lära oss tillsammans med barnen. Vi kan läroplanen och pedagogiken, tillsammans med barnen lär vi oss tekniken.

Det moderna och innovativa lärandet, vad innebär det för dig?
Att vi möter barnen i deras samtid och utforskar tillsammans med dem. Vi måste våga ta in det digitaliserade samhällets alla möjligheter i förskolan och bredda och fördjupa vår verksamhet med IKT-verktygens hjälp. Barnen måste få bli producenter och inte bara konsumenter av modern teknik.

Vad betyder det kollegiala lärandet för din utvecklings som lärare? 
Det har stor betydelse! Att få ta del av och själv dela med sig, samt diskutera all spännande verksamhet som pågår runtomkring oss är oerhört givande. Det hjälper till att föra min egen verksamhet framåt och diskussionerna hjälper mig att se med andra infallsvinklar och från andra perspektiv.

Vad vill du hitta inspiration kring/ vad ser du fram emot för egen del på SETT-syd?
IRL-möten* och samtal med alla inspirerande och drivna pedagoger som också kommer befinna sig på SETT-syd!

Vi tackar Karin för hennes tid. Vill du lyssna på Karin gör du det på onsdagen den 28 oktober. 

(*IRL är en förkortning för In Real Life, alltså att mötas i verkliga livet)

SETT-syd 2015- #intervjuserien drar igång!

Jajamensan då var det dags igen! SETT-syd går av stapeln den 27 och 28 oktober på Malmömässan. Mässans biljetter är slutsålda och det är nu 40 dagar tills lärare från hela landet möts för att diskutera pedagogiken för det moderna och innovation lärandet. Som vi ser fram emot detta! I skuggan av "PISA-chocken" gör Sveriges lärare det som Andreas Schleichers råder;
Teachers need to be active agents in the implementation and design of innovations. @SchleicherEDU
På Kullerbyttan kan du fram tills 27 och 28 oktober läsa intervjuer med de som ska föreläsa med inriktning för förskolan. Läs och fundera på vilka du vill lyssna på, fundera på frågor du vill ställa så ses vi allihop på SETT-syd2015. En tweetup med #fskchatt är givet!
Vi ses!

27 aug. 2015

Sen jammar vi lite och provar oss fram- Simon Melin skriver musik med barnen

Simon Melin är förskollärare från Brunnsberga förskola som är en del av Västra Ramlösas Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Han har på senare tid lagt upp ett flertal små musikfilmer på youtube där han gestaltat sånger som han skrivit tillsammans med barnen på förskolan. Texterna är berättelser om saker som händer med barn, spöken, mammor och sopbilar. De är brokiga, oväntade och rätt fram med finurliga melodier att Simon sen sjunger på skånska gör det inte sämre på något sätt. Det är på riktigt, gjort med barnen inte för dem. Jag blir galen ibland av alla barnsånger som reproducerar någon norm om hur barn vill ha sånger och någonstans där mitt i tappar bort hela grejen med att berätta en historia som engagerar. Simons små musikfilmer är gjorda med stopmotion och de känns som man kliver rakt in i barnens lek. Jag blev nyfiken på barnen och Simons musikskapande och frågade Simon om han kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, och vet ni va? Det ville han. 

Hur kom det sig att du började lägga ut små musikfilmer till dina och barnens låtar? 
Efter att jag märkt hur kul barnen tycker att låtarna är så ville jag sprida musiken så fler kan ta del av den. Jag har också fått påtryckningar av min kollega Vera Rojas som tyckte att jag skulle sprida låtarna. 

Hur går du till väga när du skriver musik med barnen?
Det är lite olika, men ofta utifrån någon idé från barnen om vad de vill sjunga om. Jag frågar vad som ska hända i låten och sen jammar vi lite och provar oss fram. Ibland skriver jag mer på låten hemma och spelar den sen med barnen. Nån gång vill ett barn sjunga om vad hen har på sig (Hello Kitty på strumpan), en annan gång sitter jag bara med gitarren i barngruppen och sjunger om vad alla gör i rummet. Då brukar barnen hitta på olika saker och se vad jag sjunger om kring just det dom gör. Sen kan det uppstå någon låt ur det, t.ex När barnen hoppar. De låtar som jag lagt ut hittills är med och inspirerade av barn i åldrarna 1-3. 

Varför tycker du det är viktigt att skriva musik med barn?
Det finns många anledningar. Musik är ett fantastiskt språk som förenar människor. Musik skapar alltid en relation till våra känslor på olika sätt. Men framförallt tror jag att precis som med allt som vi utforskar och möter i förskolan finns det ett värde i att få erfarenheten att vi kan skapa mycket av det som finns i vår värld och att vi kan skapa tillsammans. Förståelsen av att musik inte bara finns utan att det vi som skapar den. Att kunna stödja barnen i tillgängligheten till detta språk känns härligt.

När använder ni låtarna i verksamheten och hur? 
Hela tiden kan jag ju inte säga eftersom det händer mycket annat också, men när en ettåring tar en i handen och leder en till gitarren eller ett annat barn uttrycker att hen vill sjunga. När vi går på promenad, när vi samlas och sjunger vid olika tillfällen. Vid avslutningar på våren. Sen sitter jag gärna med gitarren och barnen tar instrument från väggarna och så jammar vi. Det är också härligt att se hur barnen skapar egna rörelser och tillägg till sångerna. Som i slutet på "När barnen hoppar" där morfar klipper deras frilla och barnen skriker Naeee.

Vad säger föräldrarna om ditt och barnens musikskrivande och hur gör ni dem medvetna om vad ni gör? 
Föräldrarna har också efterfrågat en spridning av låtarna med text eftersom barnen sjunger på dem hemma. Så jag håller på att sätta ihop ett häfte med texterna och QR-kod till musikvideorna. I den dagliga kontakten med föräldrar berättar vi om musicerandet och det är en uppskattad del av verksamheten.

Hur har dina kollegor reagerat? 
De tycker det är roligt och kommer också med input om vad som kan vara med i sångerna. Idén till "Vandralåten" kom från min kollega Vera som sa att vi måste ha en låt om när vi går på promenad och vi alltid säger "gå bakom min rumpa" och när man stannar, av någon anledning, och barnen inte har märkt det , går de alltid rätt in i rumpan på en eftersom de är precis i den höjden.

Vad önskar du ska hända med dina och barnens låtar och de små musikfilmerna? 
Jag hoppas att låtarna sprids så att många barn kan få glädje av dem. Att det vi gör inspirerar kollegor runt om i landet att också skapa musik med barnen i förskolan och i skolan också för den delen. Sen hoppas jag att jag kan ge ut en barnskiva så småningom.

Som  avslutning bjuder vi på barnen och Simons låt När barnen hoppar! Tack Simon för att du ville dela med dig! 


21 aug. 2015

I allt ert planerande, ni glömmer inte bort barnen va?

I söndags kväll landade jag hemma klockan åtta och skramlade ur resväskor efter semestern med familjen för att få nån reda och därefter kunna lägga huvudet på kudden inför måndagens föreläsningen om Pedagogisk dokumentation i Partille Kulturum. Efter en lång semester skulle nu tankarna igång igen och huvudet skulle vara med på att känna in och gå i dialog med de pedagoger som skulle delta.

Solen sken från klarblå himmel när jag vaknade och styrde kosan mot Partille. Entrén var fylld med bubbel från pedagoger som väntade på att vi skulle sätta igång. Först möttes jag av tystnad i bänkraderna när jag bad pedagogerna dela med sig av det de diskuterat i bikuporna men snart, efter lite påtryckning, började de berätta och våra historier började flätas samman. Tillsammans vände och vred vi på arbetssättet och förhållningssättet pedagogisk dokumentation och hur vi arbetar med den tillsammans med barnen. Vi diskuterade och tänkte utifrån frågeställningar om bl.a. barnsyn, kunskapssyn, syn på lärande, etik och pedagogens roll.

När det gäller den pedagogiska dokumentationen finns det många fällor att gå i och diken att köra ned i. Den viktigaste saken att ha ögonen på tänker jag nog ändå är att det dokumentationsarbete som görs ska vara barnen till del på det sätt att de kan använda sig av dokumentationen på olika sätt och att den förändrar verksamheten runt dem utifrån det de tycker är intressant och viktigt. Det är lätt att låta dokumentationen bli vuxnas sak att det är vuxna som sitter och diskuterar och att barnen inte får vara med. Dokumentationen ska enligt Skolverket (2012) finnas bland barnen, i första hand användas tillsammans med barnen och kunna användas av barnen. Det är där fokus behöver vara. Hur används dokumentationen med barnen?


Vi diskuterade också vad som skapar mening i vår verksamhet och jag tryckte på att vi alltid måste ha barnens (och vårt egna) meningsskapande i fokus. Vi kan organisera, fördela, strukturera hur mycket som helst men om inte INNEHÅLLET är meningsfullt kommer verksamheten aldrig att engagera någon, varken barn eller vuxna. Material och miljö blir inte meningsfulla i sig, det är när barnens skapar mening utifrån det som intresserar dem som det blir meningsfullt. Förskolans verksamhet ska inte ha fokus på praktiskt organiserande. Visst en bra och väl fungerande organisation är viktig för alla men krutet kan inte läggas där. Jag tänker att vi lägger alldeles för mycket tid på att organisera praktiska saker medan vi lägger mycket mindre tid på det som är viktigt: vad barnen har med sig och vad de använder det till på förskolan och hur vi möter dem i det. Vi tror någonstans att vi vuxna har alla svaren i våra huvuden och innanför förskolans väggar och måste organisera det så bra som möjligt för att barnens ska "fatta grejen" när det egentligen är vi som borde "fatta grejen": att barnen har tusen tankar idéer, intressen och funderingar som bara väntar på att få komma fram. När frågar vi dem om det och på vilka sätt frågar vi dem? Är vi så upptagna med att organisera den perfekta verksamheten (enligt vem?) så vi glömmer bort barnen?Under föreläsningen pratade vi också om att som pedagog ta ansvar för sig själv och för den verksamhet man befinner sig i, att följa uppdraget men också om att veta när man ska sätta stopp för sin egen del och kanske ha modet att välja något annat sammanhang för sig själv. Det är nämligen ingen rättighet att arbeta i förskolan, det är ett jobb med ett uppdrag som ska följas. Det kan vara svårt att hantera ibland när man känner att barngruppen är för stor eller resurserna för små, när kommunikationen med kollegor är dålig eller ledningen är otydlig. Jag förstår också de pedagoger som inte känner igen sig i det yrke och den yrkesroll de hade förväntat sig eller kanske hade haft förut. När det gäller de resurser vi har/får i förskolan så behöver vi rikta vår kraft för det åt rätt håll. Vi behöver prata med våra politiker, engagera oss på en nivå där det faktiskt kan göra skillnad, allt annat är slöseri med tid. Att prata om och ödsla energi på saker i fel forum, där vi inte kan påverka, gör oss nedstämda, omotiverade och antagligen slukar det den lilla energi vi har. Det handlar inte om att lotsas att "allt är bra" det handlar om att ta ansvar för vad man själv gör. Antigen gör man sitt jobb med de resurser man har för man anser att man kan det, eller så slutar man och förklarar varför. Det som inte är ok är att sluta göra sitt jobb fast ändå vara kvar.

Att arbeta som förskollärare är inte enkelt, inget lärarjobb är det. Att vara lärare innebär att man måste älska förändring, för kunskap och lärande förändrar en hela tiden och det förändrar omständigheterna runt en och ens barngrupp/elevgrupp. Man måste ha en trygg grund i sig själv för att kunna möta andra och våga lära tillsammans med dem. Jag må låta krass i det jag säger men jag tänker ett steg längre, jag tänker på barnen. Barnen har rätt till sin verksamhet. 
En påbörjad dokumentationsvägg där barnen i början av terminen satte upp det som intresserade dem. 

När ni nu har startat terminen och sätter igång med verksamheten så vänd nu fokus åt rätt håll. Låt barnen ta med sig sina erfarenheter och sina intressen till förskolan, knyt ihop det med det som intresserar er som pedagoger och vad som pågår i vårt samhälle. Skapa mening tillsammans och låt dokumentationen bära och synliggöra era idéer för varandra, barn och vuxna. Våga vara i osäkerheten av att ni inte idag vet vart era projekt kommer landa, var nyfikna på det och våga vara en lyssnande ledare. För ledare behöver ni vara, ni behöver leda för att skapa förutsättningar men lyssna noga så ni inte springer iväg med era tankar och glömmer barnen!